Conducere

Comitetul Bisericii

Morar Gheorghe Mihai

Pastor Principal

Beniamin Drădici 

Pastor Asistent

Nicolae Micle  Prezbiter

Viorel Bogatean

Prezbiter

Nelu Tomuța

Diacon

Daniel Pop

Diacon

Cristian Dinică

Membru